niedziela, 24/9/2023 | 9:31 CEST
You are here:  / Transport i Motoryzacja / Transport ponadnormatywny

Transport ponadnormatywny

post by related

related post

W Unii Europejskiej przyjęte zostało, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu mającego pięć osi wynosi czterdzieści ton, długość z kolei 16,5 metra, a wysokość cztery metry. W przypadku szerokości jest to 2,55 metra. Na podstawie obowiązujących przepisów możliwe jest wykonywanie transportu pojazdami o całkowitej masie wynoszącej nawet do sześćdziesięciu ton, która jednak nie może przekroczyć 30 metrów. Jeśli chodzi o transport ponadnormatywny, to rodzaj zezwoleń wydawanych na przewóz ładunków ponadgabarytowych został podzielony na siedem kategorii, gdzie dwie pierwsze wydawane są dla ładunków podzielonych, a cztery pozostałe dla tych niepodzielnych. Okazuje się jednak, że problemem jest niepodzielność ładunku, a dokładniej chodzi o samo jego pojęcie. W celu wyjaśnienia: niepodzielność ładunku odnosi się do takiego rodzaju ładunku, który bez zbyt dużych kosztów oraz ryzyka uszkodzenia przewożonego towaru nie może zostać podzielony na więcej części. Dlatego też kluczowe jest zapoznanie się z rodzajami zezwoleń wydawanych przez przewóz ładunków ponadgabarytowych tj. ponadnormatywny.